Wijk Broeckland Breukelen


de website voor & door bewoners van de wijk Broeckland

Nieuws

Welkom op de website voor de wijk Broeckland. U vindt hier een overzicht van activiteiten, initiatieven, nieuws, etc. van bewoners en het wijkcomite. Heeft u zelf suggesties of wilt u zelf informatie delen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in onze wijk?

Schrijf u dan nu in.

Op deze pagina vindt u de berichten van het wijkcomite:view:  full / summary

Voorlichting over dementie

Posted on April 17, 2019 at 3:35 PM

De Gemeente Stichtse vecht start weer met de publieksvoorlichting over dementie in Stichtse Vecht!De eerste bijeenkomst voor dit jaar is gepland op:  

donderdag 9 mei a.s. in de Bibliotheek AVV, Bisonspoor 237-01, 3605 JM Maarssen van 19.30 tot 21.30 uur.

Wat ging er allemaal aan het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten vooraf. Op 22 september 2016 is de intentieverklaring samen dementievriendelijk Stichtse Vecht door 16 partijen uit Stichtse Vecht ondertekend. Tijdens een bijeenkomst op 21 februari jl. ondertekenden nog eens zeven nieuwe partijen deze intentie- verklaring.

De initiatiefnemers voor deze campagne zijn: Gemeente Stichtse Vecht, Alzheimer Nederland, afdeling Westelijk Utrecht en Welzijn Stichtse Vecht.

De aanleiding tot het initiatief om over dit onderwerp voorlichting te geven is de verwachting dat in de toekomst één op de vijf mensen in Nederland te maken krijgt met een vorm van dementie. Het doel is te bevorderen dat vóór 2020 iedereen in Stichtse Vecht meer weet over dementie. Dementie komt vaker voor dan we denken en we krijgen er allemaal wel een keer in eigen omgeving mee te maken. Als je iemand met dementie tegenkomt dan wil je hen graag op de juiste manier benaderen. Leer tijdens deze publieksvoorlichting hoe je hen op een goede manier aanspreekt.

Aanmelden kan bij Corry Flantua, mail: c.flantua@alzheimervrijwilligers.nl Belangrijk is om aan te geven in de mail met hoeveel personen je wil komen, de voorletters en achternamen van deze personen en een telefoonnummer te vermelden.

Het is aan te bevelen voordat je de publieksvoorlichtings-bijeenkomst bezoekt, eerst de gratis online training te volgen. De training vind je via deze link: samendementievriendelijk.nl - basistraining

Deelname is kosteloos.

Subsidie voor Initiatievenbudget Sterke Basis

Posted on April 17, 2019 at 3:30 PM

De subsidie is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen en te helpen om zo problemen te voorkomen. 

wilt u weten hoe de subsidie kan worden aangevraagd?

Bekijk dan hier het artikel op de website van de gemeente Stichtse Vecht.

Bekijk hier een voorbeeld van een initiatief:


Acties voor een groene tuin

Posted on April 11, 2019 at 1:10 PM


Wil jij leuke inspiratie voor je tuin ontvangen? Kom aanstaande zaterdag met het hele gezin langs op de weekmarkt in Bisonspoor. Maak zaadbommetjes, ontvang nuttige informatie en doe mee met de regenton-raadactie en win een leuke goodiebag.

Aankomend weekend vinden er verschillende acties plaats in het kader van de ‘Maand van de Watervriendelijke tuin’. De acties vragen aandacht voor het belang van een groene tuin die water de ruimte geeft.
Actiedag in Bisonspoor

Op zaterdag 13 april staat een stand bij de weekmarkt in Bisonspoor van 12.00 tot 16.00 uur met verschillende leuke activiteiten en nuttige informatie. Kinderen kunnen deelnemen aan de activiteit zaadbommetjes maken in samenwerking met IVN Vecht en Plassengebied. Ook is er een regentonraadactie waarbij je een leuke goodiebag wint (altijd prijs!). Ontvang daarnaast nuttige informatie en krijg tips voor je eigen tuin van Arjan Post van A.J. Post tuinontwerpburo.


Informatiestand en kortingsacties

De volgende dag, op zondag 14 april, is er een informatiestand te vinden in Tuincentrum Vechtweelde. Kom meer te weten over het belang van een groene tuin en ontvang nuttige informatie over hoe je je tuin kan inrichten, plantjes en het opvangen van regenwater. Daarnaast geeft tuincentrum Vechtweelde 25% korting op een regenton naar keuze (geldig van 10 tot 30 april).

Ook tuincentrum van Ginkel heeft verschillende acties. In het buitengedeelte is er aandacht voor verschillende maatregelen om je tuin waterbestendig te maken; op regentonnen geldt een korting van €25 en er is een kortingsactie ‘5 voor €15’ op een speciaal assortiment plantjes. Deze plantjes kunnen goed tegen zowel hele natte als droge periodes. Beide kortingsacties lopen de gehele maand april.


Beleid voor Zonnevelden

Posted on February 22, 2019 at 8:45 AM


De gemeente nodigt inwoners uit om mee te werken aan het opstellen van het beleid voor zonnevelden. In 2030 wil de gemeente net zoveel duurzame energie op wekken als er binnen de gemeente wordt verbruikt. We willen met andere woorden een klimaatneutrale gemeente zijn. Zonnevelden maken hier een belangrijk onderdeel van uit.


Randvoorwaarden die richting geven aan de eisen aan zonnevelden

Er melden zich nu al initiatiefnemers voor zonnevelden bij ons, maar er is nog geen kader met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met u willen we onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet, en hoe een zonneveld ingepast kan worden in de omgeving.

Wat is een zonneveld?

Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen bijvoorbeeld op een braakliggend terrein of in een weiland. De zonnepanelen liggen dus niet op een dak maar zijn bevestigd op stellages is het veld. Een zonneveld is één van de manieren om duurzame energie op te wekken. Naast zonnevelden blijft de gemeente ook inzetten op het realiseren van zonnepanelen op daken. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven panelen op (waardevolle) grond. Met alleen zon op daken kunnen we helaas maar maximaal 15% van onze energievraag verduurzamen. Om die reden wil de gemeente verkennen in welke gebieden er zonnevelden in te passen zijn en hoe groot die dan mogen zijn


Waarom kaders

Een grondeigenaar of een ontwikkelaar kan een omgevingsvergunning voor een zonneveld aanvragen. Om de regie te houden op waar wel of geen zonnevelden kunnen komen, zijn richtlijnen nodig. Daarnaast is het opstellen van voorwaarden belangrijk om omwonenden inspraak te geven over de manier waarop zonnevelden in het landschap worden geplaatst.

Wij hebben al gesprekken gevoerd met allerlei organisaties en hun input gekregen voor voorkeuren en randvoorwaarden. Nu gaan we graag met u als inwoners in gesprek. De gemeente heeft al een eerste concept beleidskader opgesteld in de vorm van een website. Graag presenteren wij deze aan u en ontvangen uw reactie.


Denk mee!

Wanneer u dit interessant vindt bent u van harte welkom om op 4, 6 of 13 maart 2019 met ons aan de slag te gaan en mee te denken over deze voorkeuren en randvoorwaarden. We willen graag uw mening horen en met u in gesprek gaan. Het concept beleidskader wordt op basis daarvan aangevuld waarna de procedure start richting het college en vaststelling door de gemeenteraad.

Avond 1. Op maandag 4 maart voor inwoners van de kernen Maarssen, Maarssenbroek, Oud Zuilen en Tienhoven / Molenpolder van 19.30 tot 21.30 uur in De Vondel, Vondelstraat 1, Maarssen.

Avond 2. Op woensdag 6 maart voor inwoners van de kernen Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de Vecht.

Avond 3. Op woensdag 13 maart voor inwoners van de kernen Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa van 19.30 tot 21.30 uur in zaal “Irene”, Wagendijk 43, Kockengen.


Aanmelden

Gelet op de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk.

Wilt u meedoen aan een van deze werksessies dan kunt u zich per mail voor 28 februari aanmelden op info@stichtsevecht.nl. Geef in uw e-mail bij het onderwerp aan welke avond u wilt bijwonen: zonnevelden avond 1, zonnevelden avond 2 of zonnevelden avond 3. Ook horen we graag met hoeveel personen u wilt komen.


Vouchers voor groene buurtinitiatieven in de provincie Utrecht

Posted on February 1, 2019 at 1:55 PMDe voucher heeft een waarde van € 500 of € 1000 en moet worden besteed aan een fysiek project dat zich richt op de realisatie van groen in brede zin in een stad of dorp in de provincie Utrecht, of in het buitengebied van de provincie Utrecht.


Per project is maximaal één voucher beschikbaar. Per vrijwilligersgroep/bewonersgroep mogen maximaal drie vouchers worden aangevraagd. In totaal is voor € 119.000 aan vouchers te verdelen.


De uitvoering van de voucherregeling is in handen van het programma Groen aan de Buurt, waarbinnen vrijwilligers en gemeenten worden ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie Utrecht is financier van deze samenwerking.

Klik hier voor meer informatie

Borden voor buren met vuurwerkvrije zone

Posted on December 19, 2018 at 1:35 PM
Bewoners kunnen zones afspreken, gemeente stelt bord beschikbaar


Borden voor buren met vuurwerkvrije zone


Naast het instellen van drie vuurwerkvrije zones geeft gemeente Stichtse Vecht bewoners deze jaarwisseling de mogelijkheid om in overleg met buren een eigen vuurwerkvrije zone af te spreken. De gemeente stelt hiervoor borden ter beschikking met de tekst ‘Vuurwerk, liever niet’ die mensen kunnen ophangen, bijvoorbeeld rond een speeltuin, plein of boerderij. Op die manier wil Stichtse Vecht uitproberen of er behoefte is aan de borden en of onderlinge afspraken tussen buren goed werken.


Het gebied rond de kinderboerderijen Dierenweide in Breukelen, Otterspoor in Maarssenbroek en Vechtse Hoeve in Maarssen zijn net als voorgaande jaren vuurwerkvrije zones. Borden geven aan dat het verboden is om vuurwerk daar af te steken.


Gemeente Stichtse Vecht ondersteunt daarnaast dit jaar bewoners die onderling een gebied of straat afspreken waar vuurwerk niet welkom is. Bewoners kunnen bij de gemeente een bord ophalen en dat ophangen om de afspraken met de buurt te ondersteunen. Er zijn 35 tijdelijke borden verkrijgbaar die bewoners kunnen bevestigen aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal.


In navolging van onder meer Dordrecht en Den Haag doet Stichtse Vecht dit jaar een proef met een aanpak waarbij inwoners zelf bepalen of in hun straat vuurwerk ongewenst is. Volgens burgemeester Yvonne van Mastrigt blijkt dat mensen het over vuurwerkvrije plekken vaak snel eens worden. “Op sommige plekken in een buurt is het logisch of gewenst dat er niks wordt afgestoken. Bewoners kennen die plekken zelf het best. Inwoners kunnen met elkaar afspraken maken om een plek of straat vuurwerkluw te houden. Met het beschikbaar stellen van de borden willen we bewoners graag ondersteunen. Op die manier zien anderen ook dat bewoners hier afspraken hebben gemaakt en gaan we ervan uit dat anderen dit respecteren.”


Met het beschikbaar stellen van de vuurwerkborden wil gemeente Stichtse Vecht uitproberen of de borden een nuttige aanvulling zijn. De ervaringen worden geëvalueerd voor toekomstige jaarwisselingen.


Bewoners die een vuurwerkbord willen ophalen kunnen dat doen in het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan in Maarssen op 21, 27, of 28 december.


Initatievenbudget Sterke Basis

Posted on November 11, 2018 at 6:25 AM


Heeft u een idee waarmee u inwoners helpt sterker in hun schoenen te staan of waardoor zij elkaar beter kunnen helpen? De gemeente heeft sinds 2018 elk kwartaal een bedrag beschikbaar van € 25.000,- om zo’n initiatief mogelijk te maken. Dat noemen we het ‘Initiatievenbudget Sterke Basis’.

Dit budget bestaat naast het leefbaarheidsbudget of andere subsidies van de gemeente. Nieuwe initiatieven om mensen bij elkaar te brengen en elkaar te helpen om sterker in de schoenen te staan kunt u het hele jaar indienen. Denk aan het opzetten van een wandelgroep voor kwetsbare buurtgenoten of een activiteit samen met mensen met een beperking. Of heeft uw organisatie (samen met een andere partner of met inwoners) een vernieuwend idee dat hieraan bijdraagt?

Hebt u een idee voor of vraag over het initiatievenbudget Sterke Basis? Dan kunt u contact opnemen met het Subsidiebureau. U kunt de aanvraag ook direct indienen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Stichtse vecht.

Uiteraard hoort u of uw initiatief in aanmerking komt voor het initiatievenbudget Sterke Basis.


Een voorbeeld van een initiatief:


Archeologiefestival Stichtse Vecht: zondag 14 oktober

Posted on October 2, 2018 at 1:00 PMTijdstip: 11.00 -16.00 uur

Locatie: Gemeente Stichtse Vecht, Diependaalsedijk 19 in Maarssen

Graag nodigen wij u uit voor de eerste editie van het Archeologiefestival Stichtse Vecht op de buitenplaats Goudestein in Maarssen. Voor jong en oud is er van alles te beleven. Je eigen vondsten laten beoordelen, een historische markt met oude ambachten, een tentenkamp waarin het leven in de middeleeuwen wordt nagespeeld, zelf graven naar het verleden en een springkussen voor kinderen.

Kinderen die graag de handen uit de mouwen steken, kunnen gaan graven naar archeologische schatten met de metaaldetector. En gelijk nog wat leren over de bijzondere vondsten. Bovendien vertellen de archeologen van ArcheoCare, die werken aan de restauratie en conservering van archeologische vondsten, wat ze precies doen en hoe ze te werk gaan. Heb je een eigen vondst? Laat deze tijdens het archeologiefestival bekijken door echte archeologen en specialisten.


Het festival is gratis toegankelijk. Ook het Vechtstreekmuseum is te bezoeken, waar de wisseltentoonstelling over "Nijenrode op ooghoogte" te bezichtigen is.

Kom op 14 oktober kijken, aanraken en zelf meedoen! Kijk voor meer informatie op: Archeologiefestival Stichtse VechtBudget voor initiatieven binnen de wijk Broeckland.

Posted on September 5, 2018 at 3:00 PM


Ieder jaar stelt de gemeente Stichtse Vecht een centraal leefbaarheidsbudget ter beschikking.

 


Bewonersgroepen en individuele bewoners worden jaarlijks de gelegenheid geboden om sociale en fysieke leefbaarheidsinitiatieven in te dienen. Zo ook dit jaar!! Vanuit dit budget kunnen fysieke verbeteringen aan de wijk worden gedaan, zoals speelruimte en straatmeubilair, maar ook sociale initiatieven die de samenhang in de wijk verbeteren. 

Daarmee worden inwoners gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun eigen wijk, dorp of kern. Dit kan een bijdrage zijn in tijd of in geld. Ieder idee, of dat nu klein en praktisch is of groot, kunt u indienen. 


Fysieke initiatieven kunt u tot 1 oktober 2018 indienen en sociale initiatieven het hele jaar door. 


Indienen van een aanvraag voor een initiatief voor de wijk Broeckland kunt  hier  doen.
Herplaatsing verkeerslicht Kerkbrink Breukelen

Posted on June 5, 2018 at 2:25 PM


In 2013 zijn de verkeerslichten bij de voetgangersoversteek bij de Kerkbrink in Breukelen verwijderd. Het verkeer op de Straatweg kon niet goed doorrijden en de verkeerslichten waren niet goed afgesteld. Ook bood de techniek uit 2013 minder mogelijkheden om de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen.


De gemeente heeft vastgesteld dat er de laatste jaren meer verkeer over de Straatweg gaat. Deze groei heeft negatieve gevolgen voor de doorstroming van het verkeer. Bij de voetgangersoversteekplaats op de Kerkbrink komt er daarom een nieuw verkeerslicht. Dit nieuwe verkeerslicht zorgt er voor dat het verkeer beter op elkaar wordt afgestemd. Dit betekent dat wanneer er veel verkeer op de Straatweg is, de voetgangers wat langer moeten wachten voordat ze kunnen oversteken en bij weinig verkeer gaat het verkeerslicht voor voetgangers sneller op groen.


Plaatsing van het verkeerslicht vindt plaats in juli 2018. Het verkeerslicht is dan overdag in werking. In de avond en nacht staat het verkeerslicht zo veel mogelijk uit. Dit omdat het overdag drukker is dan in de avond en de nacht.
Rss_feed