Wijk Broeckland Breukelen


de website voor & door bewoners van de wijk Broeckland

Nieuws

Welkom op de website voor de wijk Broeckland. U vindt hier een overzicht van activiteiten, initiatieven, nieuws, etc. van bewoners en het wijkcomite. Heeft u zelf suggesties of wilt u zelf informatie delen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in onze wijk?

Schrijf u dan nu in.

Op deze pagina vindt u de berichten van het wijkcomite:view:  full / summary

Beleid voor Zonnevelden

Posted on February 22, 2019 at 8:45 AM


De gemeente nodigt inwoners uit om mee te werken aan het opstellen van het beleid voor zonnevelden. In 2030 wil de gemeente net zoveel duurzame energie op wekken als er binnen de gemeente wordt verbruikt. We willen met andere woorden een klimaatneutrale gemeente zijn. Zonnevelden maken hier een belangrijk onderdeel van uit.


Randvoorwaarden die richting geven aan de eisen aan zonnevelden

Er melden zich nu al initiatiefnemers voor zonnevelden bij ons, maar er is nog geen kader met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met u willen we onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet, en hoe een zonneveld ingepast kan worden in de omgeving.

Wat is een zonneveld?

Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen bijvoorbeeld op een braakliggend terrein of in een weiland. De zonnepanelen liggen dus niet op een dak maar zijn bevestigd op stellages is het veld. Een zonneveld is één van de manieren om duurzame energie op te wekken. Naast zonnevelden blijft de gemeente ook inzetten op het realiseren van zonnepanelen op daken. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven panelen op (waardevolle) grond. Met alleen zon op daken kunnen we helaas maar maximaal 15% van onze energievraag verduurzamen. Om die reden wil de gemeente verkennen in welke gebieden er zonnevelden in te passen zijn en hoe groot die dan mogen zijn


Waarom kaders

Een grondeigenaar of een ontwikkelaar kan een omgevingsvergunning voor een zonneveld aanvragen. Om de regie te houden op waar wel of geen zonnevelden kunnen komen, zijn richtlijnen nodig. Daarnaast is het opstellen van voorwaarden belangrijk om omwonenden inspraak te geven over de manier waarop zonnevelden in het landschap worden geplaatst.

Wij hebben al gesprekken gevoerd met allerlei organisaties en hun input gekregen voor voorkeuren en randvoorwaarden. Nu gaan we graag met u als inwoners in gesprek. De gemeente heeft al een eerste concept beleidskader opgesteld in de vorm van een website. Graag presenteren wij deze aan u en ontvangen uw reactie.


Denk mee!

Wanneer u dit interessant vindt bent u van harte welkom om op 4, 6 of 13 maart 2019 met ons aan de slag te gaan en mee te denken over deze voorkeuren en randvoorwaarden. We willen graag uw mening horen en met u in gesprek gaan. Het concept beleidskader wordt op basis daarvan aangevuld waarna de procedure start richting het college en vaststelling door de gemeenteraad.

Avond 1. Op maandag 4 maart voor inwoners van de kernen Maarssen, Maarssenbroek, Oud Zuilen en Tienhoven / Molenpolder van 19.30 tot 21.30 uur in De Vondel, Vondelstraat 1, Maarssen.

Avond 2. Op woensdag 6 maart voor inwoners van de kernen Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de Vecht.

Avond 3. Op woensdag 13 maart voor inwoners van de kernen Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa van 19.30 tot 21.30 uur in zaal “Irene”, Wagendijk 43, Kockengen.


Aanmelden

Gelet op de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk.

Wilt u meedoen aan een van deze werksessies dan kunt u zich per mail voor 28 februari aanmelden op info@stichtsevecht.nl. Geef in uw e-mail bij het onderwerp aan welke avond u wilt bijwonen: zonnevelden avond 1, zonnevelden avond 2 of zonnevelden avond 3. Ook horen we graag met hoeveel personen u wilt komen.


Vouchers voor groene buurtinitiatieven in de provincie Utrecht

Posted on February 1, 2019 at 1:55 PMDe voucher heeft een waarde van € 500 of € 1000 en moet worden besteed aan een fysiek project dat zich richt op de realisatie van groen in brede zin in een stad of dorp in de provincie Utrecht, of in het buitengebied van de provincie Utrecht.


Per project is maximaal één voucher beschikbaar. Per vrijwilligersgroep/bewonersgroep mogen maximaal drie vouchers worden aangevraagd. In totaal is voor € 119.000 aan vouchers te verdelen.


De uitvoering van de voucherregeling is in handen van het programma Groen aan de Buurt, waarbinnen vrijwilligers en gemeenten worden ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie Utrecht is financier van deze samenwerking.

Klik hier voor meer informatie

Borden voor buren met vuurwerkvrije zone

Posted on December 19, 2018 at 1:35 PM
Bewoners kunnen zones afspreken, gemeente stelt bord beschikbaar


Borden voor buren met vuurwerkvrije zone


Naast het instellen van drie vuurwerkvrije zones geeft gemeente Stichtse Vecht bewoners deze jaarwisseling de mogelijkheid om in overleg met buren een eigen vuurwerkvrije zone af te spreken. De gemeente stelt hiervoor borden ter beschikking met de tekst ‘Vuurwerk, liever niet’ die mensen kunnen ophangen, bijvoorbeeld rond een speeltuin, plein of boerderij. Op die manier wil Stichtse Vecht uitproberen of er behoefte is aan de borden en of onderlinge afspraken tussen buren goed werken.


Het gebied rond de kinderboerderijen Dierenweide in Breukelen, Otterspoor in Maarssenbroek en Vechtse Hoeve in Maarssen zijn net als voorgaande jaren vuurwerkvrije zones. Borden geven aan dat het verboden is om vuurwerk daar af te steken.


Gemeente Stichtse Vecht ondersteunt daarnaast dit jaar bewoners die onderling een gebied of straat afspreken waar vuurwerk niet welkom is. Bewoners kunnen bij de gemeente een bord ophalen en dat ophangen om de afspraken met de buurt te ondersteunen. Er zijn 35 tijdelijke borden verkrijgbaar die bewoners kunnen bevestigen aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal.


In navolging van onder meer Dordrecht en Den Haag doet Stichtse Vecht dit jaar een proef met een aanpak waarbij inwoners zelf bepalen of in hun straat vuurwerk ongewenst is. Volgens burgemeester Yvonne van Mastrigt blijkt dat mensen het over vuurwerkvrije plekken vaak snel eens worden. “Op sommige plekken in een buurt is het logisch of gewenst dat er niks wordt afgestoken. Bewoners kennen die plekken zelf het best. Inwoners kunnen met elkaar afspraken maken om een plek of straat vuurwerkluw te houden. Met het beschikbaar stellen van de borden willen we bewoners graag ondersteunen. Op die manier zien anderen ook dat bewoners hier afspraken hebben gemaakt en gaan we ervan uit dat anderen dit respecteren.”


Met het beschikbaar stellen van de vuurwerkborden wil gemeente Stichtse Vecht uitproberen of de borden een nuttige aanvulling zijn. De ervaringen worden geëvalueerd voor toekomstige jaarwisselingen.


Bewoners die een vuurwerkbord willen ophalen kunnen dat doen in het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan in Maarssen op 21, 27, of 28 december.


Initatievenbudget Sterke Basis

Posted on November 11, 2018 at 6:25 AM


Heeft u een idee waarmee u inwoners helpt sterker in hun schoenen te staan of waardoor zij elkaar beter kunnen helpen? De gemeente heeft sinds 2018 elk kwartaal een bedrag beschikbaar van € 25.000,- om zo’n initiatief mogelijk te maken. Dat noemen we het ‘Initiatievenbudget Sterke Basis’.

Dit budget bestaat naast het leefbaarheidsbudget of andere subsidies van de gemeente. Nieuwe initiatieven om mensen bij elkaar te brengen en elkaar te helpen om sterker in de schoenen te staan kunt u het hele jaar indienen. Denk aan het opzetten van een wandelgroep voor kwetsbare buurtgenoten of een activiteit samen met mensen met een beperking. Of heeft uw organisatie (samen met een andere partner of met inwoners) een vernieuwend idee dat hieraan bijdraagt?

Hebt u een idee voor of vraag over het initiatievenbudget Sterke Basis? Dan kunt u contact opnemen met het Subsidiebureau. U kunt de aanvraag ook direct indienen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Stichtse vecht.

Uiteraard hoort u of uw initiatief in aanmerking komt voor het initiatievenbudget Sterke Basis.


Een voorbeeld van een initiatief:


Archeologiefestival Stichtse Vecht: zondag 14 oktober

Posted on October 2, 2018 at 1:00 PMTijdstip: 11.00 -16.00 uur

Locatie: Gemeente Stichtse Vecht, Diependaalsedijk 19 in Maarssen

Graag nodigen wij u uit voor de eerste editie van het Archeologiefestival Stichtse Vecht op de buitenplaats Goudestein in Maarssen. Voor jong en oud is er van alles te beleven. Je eigen vondsten laten beoordelen, een historische markt met oude ambachten, een tentenkamp waarin het leven in de middeleeuwen wordt nagespeeld, zelf graven naar het verleden en een springkussen voor kinderen.

Kinderen die graag de handen uit de mouwen steken, kunnen gaan graven naar archeologische schatten met de metaaldetector. En gelijk nog wat leren over de bijzondere vondsten. Bovendien vertellen de archeologen van ArcheoCare, die werken aan de restauratie en conservering van archeologische vondsten, wat ze precies doen en hoe ze te werk gaan. Heb je een eigen vondst? Laat deze tijdens het archeologiefestival bekijken door echte archeologen en specialisten.


Het festival is gratis toegankelijk. Ook het Vechtstreekmuseum is te bezoeken, waar de wisseltentoonstelling over "Nijenrode op ooghoogte" te bezichtigen is.

Kom op 14 oktober kijken, aanraken en zelf meedoen! Kijk voor meer informatie op: Archeologiefestival Stichtse VechtBudget voor initiatieven binnen de wijk Broeckland.

Posted on September 5, 2018 at 3:00 PM


Ieder jaar stelt de gemeente Stichtse Vecht een centraal leefbaarheidsbudget ter beschikking.

 


Bewonersgroepen en individuele bewoners worden jaarlijks de gelegenheid geboden om sociale en fysieke leefbaarheidsinitiatieven in te dienen. Zo ook dit jaar!! Vanuit dit budget kunnen fysieke verbeteringen aan de wijk worden gedaan, zoals speelruimte en straatmeubilair, maar ook sociale initiatieven die de samenhang in de wijk verbeteren. 

Daarmee worden inwoners gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun eigen wijk, dorp of kern. Dit kan een bijdrage zijn in tijd of in geld. Ieder idee, of dat nu klein en praktisch is of groot, kunt u indienen. 


Fysieke initiatieven kunt u tot 1 oktober 2018 indienen en sociale initiatieven het hele jaar door. 


Indienen van een aanvraag voor een initiatief voor de wijk Broeckland kunt  hier  doen.
Herplaatsing verkeerslicht Kerkbrink Breukelen

Posted on June 5, 2018 at 2:25 PM


In 2013 zijn de verkeerslichten bij de voetgangersoversteek bij de Kerkbrink in Breukelen verwijderd. Het verkeer op de Straatweg kon niet goed doorrijden en de verkeerslichten waren niet goed afgesteld. Ook bood de techniek uit 2013 minder mogelijkheden om de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen.


De gemeente heeft vastgesteld dat er de laatste jaren meer verkeer over de Straatweg gaat. Deze groei heeft negatieve gevolgen voor de doorstroming van het verkeer. Bij de voetgangersoversteekplaats op de Kerkbrink komt er daarom een nieuw verkeerslicht. Dit nieuwe verkeerslicht zorgt er voor dat het verkeer beter op elkaar wordt afgestemd. Dit betekent dat wanneer er veel verkeer op de Straatweg is, de voetgangers wat langer moeten wachten voordat ze kunnen oversteken en bij weinig verkeer gaat het verkeerslicht voor voetgangers sneller op groen.


Plaatsing van het verkeerslicht vindt plaats in juli 2018. Het verkeerslicht is dan overdag in werking. In de avond en nacht staat het verkeerslicht zo veel mogelijk uit. Dit omdat het overdag drukker is dan in de avond en de nacht.Maatregelen Brugstraat en Dannestraat Breukelen

Posted on June 5, 2018 at 2:15 PM


De Brugstraat fungeert als hoofdstraat om vanaf de Vechtzijde Breukelen binnen te komen. De Brugstraat is smal, druk en er wordt te hard gereden. De gemeente is hierover in overleg geweest met de brandweer van Breukelen en meerdere bewoners. Het wordt voor de brandweer steeds moeilijker de opkomsttijden te halen. Om te voorkomen dat de brandweer te laat op locatie komt, gaat de gemeente maatregelen treffen.


Aanpassingen procedure brugwachter

De gemeente heeft na overleg met de brandweer geconstateerd dat de huidige procedures van de brugwachter niet voldoende werkend zijn. De brugwachter heeft een pager van de brandweer. Wanneer de brandweer wordt gealarmeerd, krijgt de brugwachter tegelijkertijd dezelfde melding. Bij openstaande brug kan de brugwachter de brug direct sluiten als de situatie veilig is.

De afstelling van de verkeerslichten wordt nu anders. Wanneer de brugwachter de brug sluit, zet hij meteen het verkeerslicht op de Dannestraat uit. Het verkeer dat daar staat te wachten kan dan alvast de Brugstraat inrijden. Bij opening van de brug kan dit verkeer meteen doorstromen. Wanneer de brug sluit, kan het verkeer dat staat te wachten aan de overzijde van de Vechtbrug de brug over als de Brugstraat leeg is. De brugwachter laat de brug gedurende 15 minuten gesloten.


Optimaliseren landlicht op de Dannestraat

Op de Dannestraat richting de Brugstraat staat voor de Dannebrug een landlicht. Dit licht gaat branden wanneer de Vechtbrug open staat. Helaas is dit voor veel weggebruikers niet duidelijk en ontstaat er vaak een opstopping voor dit licht naar de Brugstraat toe. Het landlicht en de bebording worden aangepast. Het moet duidelijker worden dat het verkeer bij geopende brug zich rechts opstelt, zodat het rechtdoor gaande verkeer erlangs kan. Deze twee bovenstaande aanpassingen zorgen ervoor dat de brandweer meer ruimte heeft om uit te rukken.


Plaatsen betonblokken Brugstraat

Ondanks de drukte wordt er in de Brugstraat te hard gereden, rijden er brede voertuigen en willen weggebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van de straat terwijl hier vaak onvoldoende ruimte voor is. Om snelheid- en breedtebeperking af te dwingen gaan wij in het midden van de Brugstraat betonblokken plaatsen. Na een paar maanden wordt deze nieuwe situatie geëvalueerd door de gemeente en zo nodig passen we de situatie aan.


Nieuw college van B&W

Posted on May 25, 2018 at 10:35 AM

De gemeente Stichtse Vecht heeft sinds eind april 2018 een nieuw college van B&W.

‘Samen werken aan duurzame oplossingen’: dat is het motto van het Coalitieakkoord 2018-2022 dat de VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en het CDA gezamenlijk hebben uitgewerkt.

Ons Coalitieakkoord omvat vijf centrale programma’s. Het akkoord legt accenten bij een duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling, een goede leefomgeving, de kracht van inwoners, zorg voor elkaar, veiligheid en een financieel gezonde, modern functionerende gemeente.

We kiezen daarnaast voor een stevig bestuur, dat betrouwbaar, verbindend en stabiel samenwerkt en dat het vertrouwen geniet van de inwoners. Voorop staat: Heldere keuzes maken, denken in oplossingen en kansen, prioriteiten stellen en verantwoording afleggen.


Het college van B&W is als volgt samengesteld:


Burgemeester

Marc Witteman openbare orde en veiligheid; integrale handhaving; dierenwelzijn; evenementenbeleid; integriteit; externe betrekkingen; regionale samenwerking; communicatie en bestuurlijke vernieuwing.


Jeroen Willem Klomps (VVD)

Wethouder Middelen, Verkeer en Omgevingswet

1e locoburgemeester financiën, gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken; maatschappelijk vastgoed, dienstverlening, inkoop- en aanbestedingen, toezicht gemeenschappelijke regelingen, personeel en organisatie; de omgevingswet; verkeer en horecabeleid.

Wijkwethouder: Breukelen, Vreeland, Nigtevecht en Nieuwersluis


Linda van Dort (GroenLinks)

Wethouder RO, Milieu en Duurzaamheid

2e locoburgemeester ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; duurzaamheid en milieu; water; grondbedrijf; lokale media en project N230.

Wijkwethouder: Maarssen Dorp, Tienhoven en Oud Zuilen


Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal)

Wethouder Economie, Cultuur en Leefomgeving

3e locoburgemeester economie; werk en inkomen; toerisme, recreatie en plassenschappen, cultuur en monumenten; natuur en landschap; subsidiebeleid; gebiedsgericht werken; beheer leefomgeving.

Wijkwethouder: Maarssenbroek


Hetty Veneklaas (CDA)

Wethouder Sociaal

4e locoburgemeester wmo, volksgezondheid; welzijn; ouderenbeleid; jeugdbeleid en jeugdzorg; onderwijs; jongerenwerk; sport.

Wijkwethouder: Nieuwer ter Aa, Kockengen, Loenen aan de Vecht en Loenersloot.Rss_feed