Wijk Broeckland Breukelen


de website voor & door bewoners van de wijk Broeckland

Aanvragen centraal leefbaarheidsbudget 

(voor fysieke en sociale initiatieven Stichtse Vecht 2019)


Het centraal leefbaarheidsbudget is een budget wat jaarlijks terugkomt. Uit dit budget kunnen ideeën van bewoners en bewonersgroepen gerealiseerd worden. Het kan gaan om ideeën om mensen bij elkaar te brengen of om uw wijk te verbeteren of ideeën voor buurtactiviteiten.

Ieder idee, of dat nu klein en praktisch is of groot, kunt u indienen. Meer informatie kunt u vinden op de gemeentewebsite (www.stichtsevecht.nl/gebiedsgerichtwerken).


Aanvragen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Idee is besproken met bewonersgroep, wijkcommissie of dorpsraad
  • Aantoonbaar draagvlak
  • Idee bevordert leefbaarheid
  • Idee is passend binnen wetgeving/beleid
  • Niet commercieel
  • Activiteit voor groter gebied dan één straat
  • Geen vergoeding voor eten en drinken
  • Zelf verantwoordelijk voor veiligheid en benodigde vergunningen

De toekenning geschiedt op grond van de volgende criteria prioritering:

  • Ideeën met cofinanciering hebben voorrang
  • Ideeën die uitgevoerd worden door bewoners hebben voorrang


N.B.

Voorstellen voor fysieke initiatieven indienen voor 1 oktober 2018.

Voorstellen voor sociale initiatieven kunnen het hele jaar worden ingediend.

Aanvraagformulier

Bedankt voor het indienen van uw aanvraag. Wij zullen deze in behandeling nemen en u nader informeren.
Wijkcomite Broeckland.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.